Så här går det till

Registernummer

För att kunna sälja måste du ha ett registernummer. Det får du genom att e-posta till info@rcm.dinstudio.se (eller ringa  070 - 59 29 789, ej sms)  Skriv följande (kopiera in nedanstående "mall" i brevet):

Hej! Jag vill bli registrad i RCM

För- och efternamn:

Bostadsort:

Telefonnummer:

Anmälan

Inför varje bytesmarknad tar vi emot anmälningar från intresserade registrerade försäljare. Du måste alltså ha ett registernummer först. Anmälan tas emot från utsatt datum och tid som meddelas via vår hemsida under "Nästa aktivitet" och via annons i Tidningen 7.

Mer info under "Nästa aktivitet".

 

Försäljningen

Du som anmäler dig till en bytesmarknad och får en bekräftelse på att du fått plats börjar med att läsa igenom bekräftelsen. I det brevet står all information som du behöver för att vara med och sälja grejor på vår bytesmarknad. I korthet går det till på följande sätt:

Det du som säljare behöver göra är att prismärka de saker du vill sälja och lämna in dem till oss. Försäljningen tar vi hand om åt dig.  Det är en fördel om kläderna/sakerna som lämnas in säljs inför rätt säsong – exempelvis shorts på våren och overaller på hösten. Efter bytesmarknaden sorterar vi och packar ihop sakerna som inte blivit sålda. Försäljningssumman räknas ihop för varje försäljare och 20% dras av och används sedan av Recycling Mums för att täcka annonskostnader, lokalhyror mm. Dina saker hämtas på en utsatt tid och plats.Pengarna för vi över till ditt bankkonto.

De eventuella kläder och saker som blir kvar får försäljaren ta med sig hem igen eller skänka till föreningen, som sen vidarebefordrar sakerna till välgörande ändamål. Från våra senaste arrangemang har vi skickat flera släpvagnar med saker till de som har det svårt i Ukraina (via Stiftelsen Filippus www.filippus.se).

Tips! Så här märker man kläderna. Frystejp med nr, storlek, pris. Väl synligt på plagget.